Persoonlijk

Als accountantskantoor steunt Cofiac reeds gedurende ruim 25 jaar op de belangrijke pijlers: persoonlijk, kwalitatief en efficiëntie.